Visualisaties voor makelaars e.d.

BAG Plus weergave van omgeving van een woning

Informatie vanuit verschillende gezichtspunten over de omgeving van een woning
Potentiële huizenkopers willen niet alleen weten hoe een woning er van binnen en van buiten uitziet maar ook in wat voor soort buurt de woning ligt, wat de afstanden tot scholen en winkels e.d. zijn.
Een deel van deze informatie is te vinden met tools als Google Maps maar dit vereist extra handelingen en kan alleen on-line gedaan worden. Ook is een gebruiker hiervan gebonden aan hetgeen door aanbieders zoals Het Kadaster enGoogle qua presentatie en gegevens beschikbaar wordt gesteld.

GISOD heeft een groot aantal gegevens verzameld omtrent panden, wijken en gemeenten en op basis daarvan visualisaties en presentaties ontwikkeld. Voor elk willekeurig bestaand adres kan inzicht gegeven worden in:
-    ligging ten opzichte van voorzieningen zoals scholen, gezondheidszorg en winkels
-    kenmerken van een buurt, ook t.o.v. de wijk en de gemeente als totaal (CBS buurt en wijk cijfers)
-    kadastrale kenmerken
-    kenmerken van omliggende bebouwing: flats/eengezinswoningen, bedrijven/kantoren.

Met deze informatie en visualisaties kan een makelaar eenvoudig informatie over een woning aan zijn presentatie middelen toevoegen.

Te leveren gegevens
Per adres worden de volgende gegevens door ons vervaardigd:

  • object op een topografische kaart
  • kaart kadastrale percelen incl. oppervlakte
  • kaart met object t.o.v. omliggende bebouwing qua samenstelling (woningen, flats, kantoren, industrie)
  • kaart met object t.o.v. voorzieningen zoals scholen, supermarkten, winkelcentra, huisartsen e.d.
  • kenmerken object gebaseerd op BAG
  • kenmerken buurt qua bevolking en sociaal geografische kenmerken.

Positie van woning ten opzichte van voorzieningen en winkels
Uit andere bronnen zijn de locaties van scholen, gezondheidszorg voorzieningen zoals locaties huisartsen en apotheken en supermarkten
verzameld waarmee op een kaart direct de afstand tot deze voorzieningen wordt getoond.

Indien gewenst kunnen hier extra gegevens en visualisaties in onderling overleg aan worden toegevoegd.

Direct op te nemen in eigen documenten en presentaties
De gegevens worden als een complete set geleverd die direct bruikbaar is in documentatie van de woning en eigen websites. De makelaar is daarbij niet gebonden aan eisen en beperkingen van sites zoals Funda, zoals pas zichtbaar zijn als de gegevens op Funda worden gepresenteerd. De formaten (A5/A4/A3) en oriëntatie van het kaart materiaal is in onderling overleg per individueel te tonen object te bepalen.

Indien gewenst kan opmaak qua kleuren en lettertypen in uw eigen huisstijl plaatsvinden.

Zie voor een uitgebreide beschrijving ook: /sites/default/files/GISOD%20-%20Woning%20en%20omgeving.pdf

Gebruikt de volgende datasets: