BAG Plus

De maandelijks openbare gemaakte Basis Administratie Gebouwen (BAG) is de bron voor formele gegevens over adressen en hun gebruiksfunctie. De waarde van deze gegevens neemt sterk toe als er een kopppeling is met ander locatie gebaseerde open data sets. Daarmee is bijvoorbeeld een directe koppeling te maken van een adres in de eigen systemen naar CBS gegevens van wijken, buurten en gemeenten. Dat biedt de mogelijkheid om adressen te voorzien van profielen zoals samenstelling omgeving, welvaartsniveau etc.

GISOD vervaardigd maandelijks de BAG Plus gebaseerd op de meest actuele versie van de BAG.
In de BAG Plus worden de gegevens uit de BAG (adressen, panden e.d.) op diverse aspecten verrijkt waardoor een uitgebreid profiel ontstaat van adressen en panden. Voorbeelden van toegevoegde aspecten zijn bijvoorbeeld in welk type pand een adres gevestigd is (b.v. woning, flat), wat is het gebruiksdoel van een adres (b.v. woning, winkel of kantoor). Maar ook in welke CBS Wijken en buurten 2013 tot en met 2015 valt een adres, wat de mogelijkheid biedt op basis van een alfanumerieke koppeling op basis van adres (postcode en huisnummer) de uitgebreide CBS gebiedstatistieken te raadplegen.

Met behulp van BAG Plus zijn diverse visualisaties te maken op basis van de kenmerken van panden en adressen. Zie voor een voorbeeld: http://bagplus.nl

Andere afgeleide producten zijn onder meer:
- actuele postcodegebieden
- analyses van verschillen met voorgaande versie

Bijlagen: