BAG Delta

Voorbeeld van onderdeel rapportage BAG Delta

Op basis van een vergelijking tussen twee opvolgende maandelijkse versies van de complete Basis Administrate Gebouwen (BAG) wordt inzichtelijk welke gegevens zijn toegevoegd, vervallen en gewijzigd.

Dit voor alle onderdelen van de BAG: adressen, openbare ruimten e.d. Deze vergelijking maakt het mogelijk om bijvoorbeeld snel vast te stellen of er gevolgen zijn voor eigen gegevens die aan de BAG gekoppeld zijn, zoals adressen. Is mogelijk een adres vervallen, de naamgeving aangepast of omgehangen naar een andere straat ?
De wijzigingen zijn in diverse formaten beschikbaar: tekst bestanden, CSV, Excel en in geografische formaten zoals ESRI-shape.