Opleiden

De ontwikkelingen rondom open data heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Het belang van het terugvinden en opvragen van de juiste data alsook het interpreteren van grote hoeveelheden data neemt toe door de invloed van automatisering. Het omzetten van deze data naar informatie wordt dus steeds belangrijker, maar ook complexer. Steeds meer bedrijven ontdekken dit steeds meer en zien in dat er veel waardevolle informatie schuil gaat. 

Een groot deel van alle open data heeft een ruimtelijke component. Dat wil zeggen dat je op basis van een locatie of een gebied informatie met elkaar kunt verbinden. Om deze data te kunnen verwerken en er informatie uit te halen heeft men specifieke software nodig. Deze software wordt ook Geografische Informaties Systemen (GIS) genoemd en worden in steeds meer organisaties toegepast. GIS biedt organisaties de mogelijkheid om bijvoorbeeld bedrijfseigen gegevens te combineren met open data bronnen. Deze deze databronnen met elkaar te koppelen wordt het mogelijk om op basis van locatie of nabijheid verbanden te signaleren, trends te zien, controles uit te voeren, risico-groepen te definiëren etc. Voor beslisondersteuning, voor onderzoek en analyse maar ook als onderdeel van business intelligence. 

GIS- systemen waren tot voor kort alleen voor grote organisaties beschikbaar vereisten grote investeringen in software, kennis en gegevensverzameling. Nu komen de mogelijkheden van locatie gebonden analyses en informatievoorziening tegen aanvaardbare kosten ook voor middelgrote en kleinere organisaties beschikbaar. Dit wordt verder versterkt door een grote toename van open data bestanden met een locatie component die het mogelijk maken zonder dat het nodig is om eerst zelf kostbare gegevensverzamelingen aan te leggen.

Wij bieden u een aantal korte trainingen aan variërend van een dagdeel tot twee dagen, waarin wij u aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden inzicht geven in de mogelijkheden van GIS. Wilt u meer weten neem dan vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers.