GIS en BI

Business Intelligence toepassingen bieden steeds gebruikersvriendelijkere en uitgebreidere mogelijkheden om inzicht te krijgen in gegevens en verbanden daartussen in de organisatie. Een groot deel van deze gegevens heeft een locatie component: het is te koppelen aan een locatie zoals een adres of een bepaalde regio of gebied. Door met behulp van geografische informatie systemen een koppeling te maken tussen beschikbare open data over locaties en gebieden en de eigen gegevens worden de waarde, toepasbaarheid en te verkrijgen inzichten vergroot. Doordat bijvoorbeeld een visualisatie in de vorm van een kaart mogelijk wordt of doordat profielen over een locatie of omgeving bepaalde ontwikkelingen verklaren. Dit biedt nieuwe mogelijkheden en inzichten.

GISOD biedt ondersteuning bij het toepassen van Business Intelligence, o.a door:

  • realiseren van koppelingen van toepassingen met servers die geografische visualisatie mogelijk maken
  • beschikbaar stellen koppelingen met databases met open data
  • uitvoeren van specifieke analyses en gegevensverwerkingen die in eigen BI toepassingen te gebruiken zijn.