Wereld informatie

ReWat is het?

Overzicht van alle landen in de wereld, dit tot maximaal 6 niveau's diep. Voor Nederland tot op het niveau woonplaats (niveau 3) maar voor landen zoals Frankrijk tot en met het niveau van Canton. Wordt circa 4 keer per jaar geactualiseerd.
Van de landen is zeer veel informatie opgenomen, zoals van welke samenwerkingsverbanden maakt het land deel uit, wat is de naam in talen als Russisch, Frans, Chinees (en in de daarbij behorende tekenset), de bevolkingsomvang en aantal inwoners per km2. De landen zijn verder opgedeeld, waarbij elk soort opdeling is opgenomen in de lokale naam voor het type regio en de Engelse naam.  

Omdat het een bestand is met een grote mate van detail (voor alle landen en gebieden in de wereld...) is door ons een vereenvoudigde versie gemaakt die circa 90 % kleiner qua omvang is maar voor visualisaties nog zeer bruikbaar is.
Begin 2016 zijn de gegevens van bijna 300.000 verschillende landen en gebieden opgenomen.

Toepassingen

  • Visualiseren van gehele wereld, inclusief internationale samenwerkingen als EU, NAFTA, ASEAN etc.
  • Weergeven van landen in andere talen en karaktersets dan Nederlands en Engels
  • Onderverdelen landen tot een (veel) lager niveau
  • Opzoeken van diverse kenmerken van landen

Kenmerken

  • Wereld dekkend
  • Eenvoudigere versie voor visualisatie beschikbaar
  • Regelmatig geactualiseerd
  • Aansluitend: de objecten van een lager niveau sluiten exact aan op het omvattende object op een hoger niveau (b.v. woonplaatsen t.o.v. gemeenten)
  • Naamgeving gebieden, zowel qua naam als type gebied in lokale taal en karakterset en ook in Engels en Latijnse karakterset
  • Wateroppervlakten zijn als afzonderlijk type opgenomen en zijn afzonderlijk te visualiseren

Wilt u meer weten of heeft u specifieke wensen klik dan hier.