Topografische gegevens (TOP10NL)

Wat is het?

Topografische gegevens van geheel Nederland beschikbaar gesteld door Het Kadaster. Vele kenmerken zijn hierin opgenomen: namen van diverse soorten gebieden, gebouwen, wegen en bruggen, waterlopen, typen terrein, hoogte niveau's etc.

Via een 3 tot 4 jaarlijkse cyclus wordt geheel Nederland geactualiseerd.

Toepassingen

  • Visualiseren naar diverse kenmerken en niveau's van Nederland
  • Gebruik als achtergrond kaart voor eigen weergaven
  • Bepalen van hoogte verschillen
  • Raadplegen van kenmerken zoals naam en type van fysieke en geografische kenmerken als wegen, gebieden, objecten e.d.
  • In kaart brengen van risico objecten ten opzichte van eigen objecten

Kenmerken

  • Landsdekkend
  • Geografische en alfanumerieke selecties mogelijk op kenmerken als kerken, gemeentehuizen etc.
  • Tenminste drie keer per jaar geactualiseerd

Wilt u meer weten of heeft u specifieke wensen klik dan hier.