Subsidies duurzame energie (SDE+)

Ter stimulering van de ontwikkeling van duurzame energieopwekking bestaat sinds 2008 de regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE). Aanvragen hiervoor kunnen bij RVO worden inegdiend. Indien een aanvraag is toegekend dan publiceert RVO diverse kerngegevens per aanvraag, zoals jaar van toekenning, gebruikte duurzame techniek zoals Wind op land, Wind op warter, Biomassa, Zonnepanelen etc. Maar ook maximale vermogen van de installatie, aantal jaren waarvoor subsidie toegekend en toegekende maximale subsidiebedrag (over gehele duur).

Indien sprake is van een toekenning aan een particulier dan wordt een deel van de gegevens geanonimiseerd (naam begunstigde, adrs en postcode niet opgenomen). Voor de niet particuliere aanvragen is de locatie van de installatie waarmee de duurzame energie wordt opgewekt bekend, en voor alle aanvragen is altijd de woonplaats opgenomen.

Het bestand met ruim 15.000 toekenningen tot en met het voorjaar 2016 is door ons ingelezen en voor wat betreft woonplaatsen en daarmee gemeenten en provincies aangesloten op de officiele woonplaats aanduidingen uit de actuele BAG. Dit maakt het mogelijk diverse selecties en analyses te maken zoals aantal aanvragen per gemeente naar soort duurzame energie opwekking, gemiddeld vermogen per inwoner e.d.

Tenminste 1 x per jaar wordt door RVO een update van het bestand gepubliceerd. Zo spoedig mogelijk daarna actualiseren wij onze gegevens.

Vermogen SDE projecten Zon per gemeente