Energieverbruik zes cijferige postcode

De 8 netbeheerders in Nederland publiceren per jaar op het niveau van de zes cijferige postcode gegevens over het verbruik elektra en gas voor zover het kleinverbruikers betreft. Onder kleinverbruikers wordt verstaan: een aansluiting elektra tot 3 * 80 A of een aansluiting gas tot 40 m3/uur).
Op een uniforme wijze is informatie opgenomen over o.a. het aantal aansluitingen, de straat en woonplaats, het gemiddelde standaard jaar verbruik, het terugleverings percentage (aandeel zonnepanelen), het meest voorkomende type aansluiting etc.

Door ons zijn de bestanden per jaar per netbeheerder in een totaal bestand verzameld, zodat sprake is van een uniforme opmaak en samenstelling. Omdat in bepaalde woonplaatsen en gemeenten twee of meer verschillende netbeheerders actief kunnen zijn biedt het totale bestand nu de mogelijkheid om gemiddelden op diverse niveaus te berekenen zoals woonplaats en gemeente en om vergelijkingen en analyses te maken.

Door een koppeling en vergelijking met de meest actuele BAG te maken zijn vervallen straatnamen en postcodes (komt met name voor in de oudere gegevens) geactualiseerd en gecorrigeerd en te koppelen aan andere open data.

Gemiddeld verbruik gas 2016 per aansluiting