CBS Wijk, buurt en gemeente kaarten

Wat is het ?

Jaarlijks door het CBS beschikbaar gestelde statistische kenmerken van buurten, wijken en gemeenten over de jaren 2011 tot en met 2015: bevolkingsopbouw, economische kenmerken, huizenbezit, beschikbaarheid voorzieningen etc.

Toepassingen

  • Verkrijgen van inzicht in het profiel van klanten en relaties van uw organisatie
  • Monitoren van ontwikkelingen in wijken, buurten en gemeenten
  • Eigen gegevens per wijk en buurt relateren aan kenmerken als aantal bewoners, aantal bewoners in een leeftijd categorie
  • Weergegeven van eigen gegevens in relatie tot CBS gegevens van een buurt

Kenmerken

  • Jaarlijks geactualiseerd, met landsdekkende gegevens
  • Het laagste niveau (buurten) bevat ruim 12.000 gebieden, met per buurt ruim 60 kenmerken
  • Buurten zijn samengevoegd tot wijken en wijken tot gemeenten
  • Gegevens beschikbaar over de jaren 2011 tot en met 2015

Wilt u meer weten of heeft u specifieke wensen klik dan hier.

Bevolkingsdichtheid per gemeente

Gebruikt in de volgende projecten: