CBS Bodemgebruik

Wat is het?

Digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland en wordt om de drie tot vier jaar door het CBS gepubliceerd. Voorbeelden van dit bestand vastgelegd bodemgebruik zijn: verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen, natuurterreinen, binnenwater en buitenwater.

De begrenzingen zijn gebaseerd op de Top10Vector.  Door meerdere jaren met elkaar te vergelijken zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen van het bodemgebruik in beeld te brengen.

Toepassingen

  • Analyses van het bodemgebruik in Nederland
  • Visualiseren van verschillende vormen van gebruik grond (bijvoorbeeld als achtergrond kaart)
  • Omgevingsanalyses en profilering

Kenmerken

  • Landsdekkend, inclusief grote water oppervlakten
  • Wordt elke 3 a 4 jaar geactualiseerd door het CBS

Wilt u meer weten of heeft u specifieke wensen klik dan hier.

CBS Bodemgebruik 2010

Gebruikt in de volgende projecten: