Antenneregister

Wat is het?

Overzicht van alle GSM-antenne installaties in Nederland. Maandelijks geactualiseerd door het Antennebureau gepubliceerd overzicht. Per antenne installatie is het type (GSM, LTE, UMTS etc.) vastgelegd. Wij bieden de diverse maandelijks gepubliceerde gegevens aan, vanaf 1 januari 2013. Op 31 januari 2015 bedraagt het aantal antennes bijna 36.000.

Toepassingen

  • Volgen ontwikkeling uitrol 4G technieken door providers
  • Bepalen beschikbaarheid van (snelle) verbindingen bij organiseren evenement op een locatie
  • Analyse bronnen voor electromagnetische straling

Kenmerken

  • Landsdekkend
  • Maandelijks geactualiseerd en versies per maand beschikbaar
  • Vertaling van door Antennebureau beschikbaar gestelde alfanumerieke gegevens naar een kaartbestand

Wilt u meer weten of heeft u specifieke wensen klik danĀ hier.