Agrarische perceelsinformatie

Wat is het?

Diverse bestanden met  geografische gegevens over subsidiabele landbouwgrond en de wijze van gebruik in de jaren 2005 tot en met 2016. Omdat er in de loop der jaren een groot aantal verschillende gewascodes zijn gebruikt hebben wij alle gebruikte gewascodes tot een beperkt aantal groepen teruggebracht zodat betere analyses over meerdere jaren en rustigere kaartbeelden kunnen worden gemaakt.

Toepassingen

  • Ideaal om perceels en gewashistorie mee in beeld te brengen
  • Visualiseren van omgevingen indien sprake is van landbouw gebruik
  • Omgevingsanalyses

Kenmerken

  • Landsdekkend
  • Verkrijgbaar in meerdere formaten
  • Gewashistorie van 2005 tot en met 2016
  • Gewascodes gegroeperd tot gewasgroepen
  • Percelen voorzien van provincie kenmerk zodat op provincie selecties en analyses mogelijk zijn

Wilt u meer weten of heeft u specifieke wensen klik dan hier.

Gebruikt in de volgende projecten: