Winkelformules op de kaart

supermarkten supermarktformules

GISOD is een activiteit van Grip op Data B.V. en staat voor GIS en Open Data. Wij zijn gespecialiseerd in het verzamelen, ontsluiten, koppelen en verrijken van open data uit diverse bronnen. Hiermee bieden wij onze afnemers de mogelijkheid op basis van open data analyses, bewerkingen, business intelligence enzovoort uit te voeren dan wel hun eigen (gesloten) gegevens te controleren en verrijken.

Wij verzorgen voor hen dan het verzamelen en bewaken van de actualiteit van de data, de kwaliteit van de data en de kennis over de data. Omdat wij de uit verschillende bronnen (en in verschillende formaten) beschikbare (open) data in een centrale database importeren, met daarbij verschillende versies per periode kunnen wij ook diverse koppelingen en verbanden aanbrengen, de gegevens uniformeren en vergelijkingen in de tijd uitvoeren.

Naast open data verzamelen wij ook data naar aanleiding van specifieke verzoeken van onze klanten. Begin 2017 heeft GISOD een supermarktkaart voor Nederland gemaakt. Deze kaart is onder meer geschikt voor gebruik in Geografische Informatie Systemen.

In totaal zijn bij deze inventarisatie meer dan 20 supermarktformules meegenomen. Naast de adresgegevens zijn de coördinaten, de supermarktformule en het segment waarbinnen de supermarkt zich bevindt, geregistreerd. Ook zijn de oppervlaktes volgens het BAG, waar mogelijk, in de winkelformule database opgenomen.

In de komende maanden zullen we deze kaart verder uitbreiden met andere winkelformules. Op korte termijn komen daar alle Nederlandse bouwmarkt en drogisterij formules bij.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Tags: 
supermarkten
winkelformules
data
verzamelen