Visualisaties voor makelaars e.d.

Overzicht kadastrale percelen

De al beschikbare gegevens inzake adressen en gebouwen, kadastrale percelen en CBS wijk en buurt informatie aangevuld met gegevens over scholen, winkels en gezondsheidszorg voorzieningen zoals huisartsen en apotheken. Dit maakt het mogelijk om per woonplaats objecten zoals te koop staande woningen op diverse manieren weer te geven. Bijvoorbeeld ten opzichte van scholen, wegen, soorten bebouwing als industrie. Omdat de BAG Plus al uitgebreide profielen van alle adressen in Nederland bevat kan op basis daarvan weer een schets van de omgeving van een woning gemaakt worden: wat is de ouderdom van de woningen in de omgeving, waar staan flats e.d.
Bij het verzamelen van de gegevens van scholen bleek dat de door DUO aangeleverde adressen niet altijd even nauwkeurig was als dit wordt vergeleken met de gegegens in de meest recente BAG, maar ook met de gegevens van websites van scholen. Bij de vastlegging van de gegevens van scholen de BAG als uitgangspunt genomen.

 

Tags: 
Kadastraal perceel
Woning informatie