Maandelijks een actuele BAG

De door het Kadaster maandelijks als XML-bestanden gepubliceerde Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt door ons omgezet naar een integrale (geografische) database. Dit is direct te gebruiken in GIS toepassingen als QGIS, ArcGis of MapInfo. Wij controleren daarbij op de juistheid en consistentie van de gegevens en voorzien de gegevens van een technische en functionele beschrijving.
Oudere versies, bijvoorbeeld voor de analyse van ontwikkelingen zijn beschikbaar vanaf eind 2013.

Tags: 
BAG
Adressen
Panden
Basisregistratie Adressen en Gebouwen