Kenmerken van Open Data

Open data is vrij beschikbare informatie, die gratis beschikbaar wordt gesteld met zo min mogelijke gebruiksbeperkingen. Belangrijke aanbieders van open data zijn in Nederland de rijksoverheid, provincies en gemeenten. De afgelopen jaren hebben zij hun beschikbaar gestelde gegevens steeds verder uitgebreid, zowel in het aantal verschillende data sets als in de actualiteit en kwaliteit. Een groot deel van deze open data bestaat uit gegevens met een locatie component, wat de data goed bruikbaar maakt in Geografische Informatie Systemen (GIS-toepassingen). Dit maakt het voor een grote groep nieuwe gebruikers mogelijk om nieuwe toepassingen te ontwikkelen waarbij open data de bron voor analyses is en open data aan eigen gegevens gekoppeld wordt. 

Open data is in veel verschillende vormen beschikbaar: ongestructureerde gegevens zoals foto's of gestructureerde gegevens in de vorm van databases, Excel bestanden enzovoort. Een onderdeel van de gestructureerde gegevens zijn gegevens met een locatie component zoals een punt of gebied op een kaart met daaraan kenmerken van het betreffende punt of gebied. 

Door open data in eigen systemen en analyses te gebruiken ontstaan nieuwe en betere inzichten en worden andere verbanden zichtbaar. Door open data wordt ook bespaard op het zelf verzamelen en vastleggen van gegevens.

De veelheid van open data sets op vele verschillende plaatsen in vele verschillende formaten beschikbaar verminderen de voordelen die ontstaan als verschillende open data sets gecombineerd worden. GISOD wil open data eenvoudiger en beter toepasbaar maken door:

  • relaties tussen verschillende open data sets te leggen
  • de open data sets van beschrijvingen te voorzien die de gegevens direct toepasbaar maken
  • de kwaliteit en actualiteit te onderzoeken en vast te leggen
Tags: 
open data GIS kwaliteit