Geografische Informatie systemen (GIS)

Inleiding GIS

Geografische informatie (bijvoorbeeld informatie over percelen, ruimtelijke percelen, kadastrale gegevens) is informatie die je kunt verbinden aan een plaats, een adres, een gemeenten, een postcode of een set coördinaten. Een van de grootste verzamelaars, beheerders en inwinners van geografische informatie in Nederland is de overheid. De Nederlands overheid is verantwoordelijk voor tal van processen waarbij geografische informatie noodzakelijk is. Er wordt door sommigen zelfs beweert dat meer dan 70 procent van alle overheidsdata een ruimtelijke component bevat (ref).

Op zich is dit percentage niet vreemd als je kijkt naar de gebieden waarop de overheid actief is. Als we bijvoorbeeld kijken naar het stelsel van basisregistraties (ref) dan heeft het merendeel een ruimtelijke component. De basisadministratie gebouwen (BAG), het Kadaster, de basisregistratie topografie (BRT), de basisregistratie ondergrond (BRO), etc. Zo zijn vele  voorbeelden van datasets die door de overheid beheerd worden en waar een ruimtelijke component aan verbonden is.

Met behulp van speciale software (Geografisch Informatie Systeem) kunnen we op basis van een locatie verbanden leggen tussen datasets. Door bijvoorbeeld alle WOZ-waarden van huizen in Nederland te verzamelen kunnen we de gemiddelde waarde per gemeente berekenen. Door vervolgens ook te kijken naar het gemiddelde inkomen per huishouden in een gemeente kunnen we onderzoeken of in gemeenten met een gemiddeld hoge WOZ-waarde ook mensen wonen die gemiddeld meer verdienen dan het landelijk gemiddelde. Met behulp van een GIS is het mogelijk om dergelijke verbanden te onderzoeken en relaties te visualiseren (ref).

Wat is een GIS?

Een “geografisch informatie systeem” (GIS) is een applicatie of tool waarmee je geografische informatie kunt creëren, manipuleren, analyseren, opslaan en visualiseren allemaal gebaseerd op hun locatie. GIS maakt het mogelijk om allerlei typen informatie met elkaar te integreren. Bijvoorbeeld digitale kaarten, luchtfoto’s, satellietbeelden en global positioning system data (GPS) tezamen met een bijbehorende alfanumerieke database (bijvoorbeeld de attributen of karakteristieken van de geografische features). 

Tags: 
GIS
geografische informatie systemen
geo
ruimtelijke data